Friday, 30 September 2011

flores de primavera

...Flores da primavera...Spring flowers...пролетни цветя...


acabei de bordar estas lindas flores...cores vividas e bonitas ...lembrando da primavera...quando era criança com as minhas amigas gostávamos de colher estas flores silvestres - as violas - que possuem uma fragrância incrível...aqui nunca vi, talvez tem em algum lugar...bordei estas flores se precisar de algum presentinho acima da hora vou ter algo pronto...

I just finished to cross-stitch these beautiful flowers...the colours are so vivid and lovely...reminding me of spring time...when I was a kid together with my friends we used to pick these wild flowers - the violas - that have this incredible fragrance...here, so far, I haven't seen but probably there somewhere should exist...I stitched these flowers to have something ready at hand to give as small gifts  if I need to...

Приключих да бродирам тези красиви цветя...цветовете са много живи и прекрасни...напомнят ми когато бях дете и с моите приятелки беряхме тези диви цветенца - имам предвид теменужките - които имат невероятен аромат...тук все още не съм виждала, но може би някъде и да има...тези цветенца ги избродирах, за да имам нещо под ръка, ако се наложи така в последния момент да правя подарък...

...e esta é uma peônia, que acho ficou muito linda, mudei duas cores, acho, na xícara mas mesmo assim a flor se destaca bem...

...and this is a peony, in my opinion it turned out quite nice, I substituted two colours in the key and the cup became a bit darker, but anyway it contrasts quite well...


и един божур, който според мен се получи страшно красив, измених мисля два цвята в чашката и за това се получи по-тъмна, но и така божурът се подчертаваWednesday, 28 September 2011

toalhinhas em croché p/ porta copos

mais um pouco de croché para utilizar no dia-dia...comprei estes porta copos faz alguns 8 anos...como da para ver nas fotos tem aparência de coisa velha, mas como são feitos de madeira e gosto deles não queria me desfazer...
a bit more crochet to use in the everyday use...I bought these coaster some 8 years ago...as it can be seen on the pictures they look already old, but as they are woodmade I didn't want to put them out...
още малко плетка на една кука за ежедневието...бях си купила тези подставчици за чаши преди около 8 години...както се вижда на снимките изглеждат доста употребени, но тъй като са направени от дърво не ми се искаше да ги хвърлям...

e numa das minhas tentativas de fazer toalhinhas em croché fiz uma que ficou tããão pequena que nem sabia onde ia usar-la...
and in one of my attempts to crochet a doily I made one that turned out soooo tiny that I didn't have a clue how and where to use it...
и при един от поредните ми опити да плета каренце, изплетох едно тоооолкова мъничко, че нямах представа къде и как да го ползвам...
e foi ai que olhei para os meus porta copos e veio a ideia...tirei os círculos feitos de cortiça...depois só passei cola e coloquei as toalhinhas...assim que secou no dia seguinte, passei verniz - não sei porque fiz isso?!?!?! e agora os porta copos renovados...
and it was when I saw my coasters came the idea...I took out the cork circles inside...after this I put some kind of glue and placed the doilies...the next day after they were dry, I sprayed some varnish - can't tell why I did that?!?!?! and now I have my coasters renewed...
когато си видях подставките за чаши ми дойде идеята...извадих корковите кръгчета, които бяха в средата...след това сложих някакво лепило, за да залепя каренцата...на следващия ден, след като изсъхна напръсках ги с лак - не знам, защо го направих!?!?! и сега си имам обновени подложки за чаши...
...os porta copos em uso...the coasters in use...подставките в употреба...


Thursday, 22 September 2011

colar novo em alguns minutos

não paro de me maravilhar as criatividades das pessoas...por isso é que curto muito este blogmundo...e agora vou mostrar um colar que fiz exatamente em alguns minutos...a ideia tirei deste blog Henry Happened - colar...esta moça é bem criativa e tem cada ideia interessante...na hora que vi o colar decidi que vou fazer um pra mim...ela usou chiclete em bola, mas não posso fazer isto pois lá fora são 33C e o chiclete pode derreter, sei lá...preferi não me arriscar e usei estas bolinhas que tinha comprado algum tempo atrás...e aqui o meu novo colar!!!!

I just can't stop marvelling the creativity of the people...that is why I do enjoy this blogworld...and now I am going to show you what I made in exactly few minutes...the idea is from this blog Henry Happened - necklace...this lady is quite creative and she is full of interesting ideas...the moment I saw this necklace I decided I will make one for me...she used real gumballs, but I couldn't do so as outside it is 33C and the gums may start to melt down, dunno...so I preffered to use these small balls I bought some time ago...and here it is - my new necklace!!!

постоянно се удивлявам на креативността на хората...и поради тази причина обичам този свят на блоговете...и сега ще ви покажа какво направих точно за няколко минути...идеята е от този блог Henry Happened - герданче ...тази дама е доста креативна и е пълна с интересни идеи...в момента, в който видях това герданче реших, че трябва да си направя и за мен...тя е използвала дъвки във формата на топчета, но реших, че при мен няма да се получи, все пак навън са 33С и дъвките може да се разтопят, знам ли и аз...за това предпочетох да използвам тези малки топчета, които бях купила преди известно време...и ето го и моето герданче!!!


Tuesday, 20 September 2011

pássaros lindos

algumas fotos de passaros que tirei ao redor da nossa casa...todos lindos!!!! não sou uma fotografa muito boa, mas estes passaros me inspiram...

a few pictures I took around the house of some beautiful birds!!!! I am not a good photographer, but these birds do inspire me...

and some kind of hummingbirdbolsa - calça velha de jeans e rosas lilas

comprei este tecido estampado faz um ano...desde o início a minha ideia era fazer uma bolsa...mas sempre a pergunta - que modelo!?!? depois esta calça velha de jeans já não prestava mais e a única opção era jogar no lixo...mas quando vi que combinava bem com as rosas lilás guardei...

I bought this beautiful flowery fabric about a year ago...from the beginning my idea was to use it to make a bag...but the same question I had all this time - what kind of model?!?! and this pair of old jeans was no more good for use so the only destination it had was the trash bin...but when I saw how its colour matches so much the lilac roses I kept it..

преди около година купих този красив плат с лилави рози...отначалото идеята ми беше да го ползвам за чанта...но въпросът през цялото време беше - какъв модел да бъде!?!?! а тези стари дънки излязоха от употреба и единственото им предназначение беше боклука...но като видях, че цветово много добре си пасва с лилавите рози, реших да ги запазя...

...e ontem decidi que vou fazer finalmente uma bolsa...as argolas, o pingente tinha comprado também alguns meses atrás, na intenção em usar-los para a bolsa que um dia ia fazer...hoje só fui colocar os ilhós e a bolsa está pronta para ser usada...

...and yesterday I had the inspiration, finally, to make a bag...the rings and the pendat, that I made, I bought few months ago, in order to use for the bag...and today I had to go put the grommets and the bag is ready for use...

...и вчера ми дойде вдъхновението, най накрая, да направя чанта...металните халки и висулката, която си направих, бях купила преди няколко месеца, с идеята някой ден да ги ползвам като направя тази чанта...днес ходих да ми сложат металните халки на самия плат (не знам как се казва) и чантата е готова да влезе в употреба...

...e um pouco dos detalhes...usei os próprios bolsos da calça jeans e costurei dentro da bolsa...

...and some details...I unsewed the pockets from the jeans and sewed them inside the bag...

...и малко детайли...разших джобовете на дънките и ги използвах като вътрешни джобове, които заших на подплатата...


Wednesday, 14 September 2011

vidro, vela, croché - um pequeno presente!


e aqui está pronto o meu pequeno presentinho para a minha amiga...como ela gosto de coisas feitas a mão tenho certeza que vai gostar...a toalhinha em croché, fiz uma menor para colar no pote que comprei numa loja pois não tinha em casa algo que servisse para isto...agora é só embrulhar e correr para os correios...

and here is my small gift I made for my friend ready...as she does like handmade stuff I am quite sure she will like it...the crocheted doily for the table and a smaller one that I glued on that pot I had to buy as I don't have at home any that suits...and now I have only to pack and run to the P.O.

и ето го моето малко подаръче, което направих за моята приятелка, готово...тъй като тя обича ръчно направени неща съм сигурна, че ще й хареса...каренцето на една кука за масата, едно по-малко, което залепих на буркана, трябваше да го купя, че вкъщи не намерих нищо подходящо...и сега трябва само да опаковам и да тичам към пощата...

e só queria mostrar estes dois quadros que fiz pra ela acho que alguns dois ou tres anos atrás...como ela gosta muuuito de gatos, e tem em casa tres, isto me deu a inspiração a bordar em ponto cruz estes gatinhos fofos...

and I wanted only to show these two cross-stitched works I made for her some two or three years ago...she just loves cats, she's got three of them at her house, and this was what gave me an inspiration to cross stitch for her these fluffy kittens...

искам да покажа и тези два гоблена, които бях избродирала преди две три години...тъй като моята приятелка много обича котки, вкъщи си има три, това ми даде вдъхновение да и избродирам тези пухкави котенца...

Monday, 12 September 2011

algumas toalhas pequenas em croché e novos visinhos...


voltei de novo a fazer algumas pequenas toalhas em croché...até agora fiz estas tres mas pretendo fazer mais algumas...primeiro para acrecsentar mais alguma coisa para a minha amiga que fiz uma toalha maior...depois tive uma ideia para usar estas pequena toalhinhas, mas preciso fazer pelo menos mais cinco...

so I started agian to crochet some tiny doilies...so far I crocheted three of them but I pretend to make some more...first, my idea was to make something more for my friend that I crocheted one doily already....second, I've got an idea on how to use these really tiny doilies but I have to crochet five more...

аз пак се върнах на плетенето с една кука...направих тези три мънички каренца, но възнамерявам поне още няколко да направя...първо, едната ми идея е да направя още нещо като допълнение към подаръчето, което направих за моята приятелка, по-голямото каренце на една кука....второ, имах една идея, за която ще използвам мъничето, което изплетох, но ще ми трябват може би поне още пет такива....

e quero mostrar para voces a nossa nova visinha com os seus filhotinhos...algumas semanas atrás este passarinho - não sei que espcie - veio morar no nosso quintal e tinha dois ovinhos...ontém discobrimos que os passarinhos já nasceram e agora tem uma familia morando no nosso quintal...muito fofos!!! Os meus filhos chamaram a mamãe de Cherry - cereja!!!!

and here I want to show you our new neighbour and her family....few weeks ago this bird - I don't know the species - moved to our backyard and we saw there were two eggs in the nest...and yesterday we found out that there were two small birdies, so now we have a family living in our backyard....they are sooo fluffy!!!! My kids called the mother Cherry!!!

и сега да ви покажа новите ни съседи...преди няколко седмици това птиченце - не знам какъв вид е - се нанесе в задния ни двор и видяхме, че имаше две яйчица в гнездото...вчера случайно открихме, че има две малки птиченца, така сега си имаме съседи в задния двор....много са сладички!!!! Децата дадоха името Чери - Черешка на майката :)

Thursday, 8 September 2011

como é gostoso receber presentes de pessoas queridas


hoje alguem chamou na porta e quando fui abrir o moço dos correios - uma encomenda!!!! Perguntei pra quem é e quando vi que o moço estava com dificuldade de pronunciar o nome falei - é pra mim!!!!!! Não esperava nada de ninguem?!?!?! Mas acabei recebendo um presente tãããão lindo e beeeeeeem do meu gosto feito por MStitch!!! este lindo bordado em ponto cruz com moranguinhos!!!!  Obrigada de coração!!!!

today someone called at the gate and when I went to see it was the postman - a package!!! I asked him for whom it was for and when I saw he had quite difficulty to pronounce the name I found out - it was for me!!!!! I wasn't expecting anything from anyone!?!?!?! But I ended up receiving suuuuuch a lovely present and exactly to my taste made by MStitch!!!! this beautiful cross-stitch work with strawberries!!!!!!  I just loved it!!!! Thank you from the heart!!!!

днес някой повика на портата и като отидох да видя, беше пощальона - пратка!!!! Попитах го за кого е и като видях, че на човека му беше много трудно да произнесе името си казах - за мен е!!!Не очаквах нищо от никого!?!?!?! И в крайна сметка получих един страхотен и красив подарък изготвен от MStitch!!! ето тази красива ягодова бродерия!!! Страшно много ми харесва!!!
Мариета, благодаря ти от сърце!!!!!

Combina tanto com as coisinhas que fiz para a minha cozinha!!! Simplesmente ameiiiiiii!!!!

It mathces quite well with the strawberry stuff I made for my kitchen!!!

пасва отлично на дреболиите, които съм направила за кухнята!!!! 

mais uma camiseta com novo visual

semana passada comprei esta camiseta vermelha...primeiro, gostei muuuuito da cor, segundo, estava na promoção, terceiro, é feita no Brasil, única coisa diferente é que peguei do setor masculino...não sei o que estas pessoas estão pensando em fazer roupas de visual feminino para os homens?!?!?!

last week I bought this red Tshirt...first, I just loved the colour, second, it was on promotion, third, it was Brazil made, the only different thing was that I picked it up from the male section....I can't understand these people what are they thinking about making male clothes with female look ?!?!!?!?

миналата седмица си купих тази червена тениска...първо, цветът е любимия ми, второ, беше с намаление, трето, направена е тук в Бразилия, единственото различно нещо беше, че я избрах от мъжкия отдел...не мога да разбера, защо тези хора правят мъжки дрехи с женски вид?!?!?!
ai decidi dar um toque mais feminino na minha camiseta...tirei os botões, costurei uma fitinha rosa, já tinha estes botões rosas e achei interessante a combinação do vermelho com rosa clarinho...tudo simples e fácil e ficou bem a minha cara...

 so, I decided to give it some feminine touch...I unsewed the buttons, sewed this light pink ribbon, I already had these lovely light pink buttons and I tought it will be interesting to match the red with pink...everything quite simple and it is just me...

и така, реших да дам на тениската малко женски вид...разших копченцата, заших тази розова лентичка, имах вече под ръка розовите копчета, реших че ще е интересно, съчетанието на червено с розово...всичко много семпличко и прилича на мен...

Wednesday, 7 September 2011

dois gatinhos fofinhos - miawww

os meus últimos brinquedinhos de pano - dois gatinhos-fofinhos. usei algodão, manta acrílica, nos pezinhos coloquei pouco de milho para ficarem mais firmes quando em pé.

my latest fabric toys - two fluffy kittens. i used cotton fabric, some batting, in the feet i put some corn, in this way they can stand up.

 последните ми играчки - две пухкави котенца. използвах памук, вата, в крачетата сложих царевичка, така стоят по-добре.
Friday, 2 September 2011

30cm de renda e duas peças renovadas


Algum tempo atrás vi no blog da Sachiko um trabalho que ela fez transformando duas simples camisetinhas em uma linda peça. E claro deu a vontade de experimentar. Demorei um pouco mas consegui encontrar esta camiseta rosa, que na verdade é masculina?!?! Já tinha comprado uns 30 cm de renda, mas não para fazer a camiseta e sim para acrescentar alguns detalhes em um vestido jeans que tinha comprado. E como sobrou renda decidi tentar seguindo as instruções no blog de cima e fazer a transformação. Como tinha só uma camiseta tive que inventar algo diferente do modelo mostrado. Aí recortei as mangas e fiz de renda, recortei a parte de baixo um pouco pois estava muito comprida e adicionei rendinha aqui e ali e esta é a minha versão da camiseta.

Some time ago in Sachiko's blog I saw this interesting transformation she made - creating one beautiful blouse using two simple T-shirts. Of course I got inspired. It took me some time but I found this pale pink T-shirt for the project, it's male?!?! I had bought already some 30cm of lace, but  it was to add some details to a dress I bought. And as there was some left overs I decided to follow the instructions in the blog and make the transformation. As there was only one T-shirt I had to invent a different model from the shown. So I cut off the sleeves and made lace ones, I cut a few cm from the lower part as it was a bit long and added some lace here and there. So this is my version of the T-shirt.

E aqui o vestido. Tudo muuuito simples, mas ficou mais bonitinho assim. Uma flor, uma barra e só. Talvez vou comprar mais um pouco de renda para fazer uma faixa como cinto.

And this is the dress. Everything soooo simple, but it turned out better this way. Probably, later I will get some more of this lace and cut out to make a kind of a belt.